PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

         Zastosowanie schładzarek glikolu w komorach do przechowywania owoców lub warzyw, gdzie występuje długoterminowe przechowywanie produktu (np. w komorach z kontrolowaną atmosferą KA ULO), pozwala na utrzymanie pożądanej wysokości wilgotności powietrza na poziomie 95-97%, co ma niewątpliwy wpływ na jakość przechowywanego produktu. Jako układ chłodzenia pośredniego pozwala na bardzo precyzyjne ustalenie różnicy temperatur pomiędzy medium chłodzącym, a temperaturą w komorze i zachowanie przez długi okres przechowywania dobrej jakości składowanych produktów. System ten przy zastosowaniu zewnętrznej chłodnicy glikolu pozwala w okresach zimowych odzyskać "zimno" z otoczenia co ma duży wpływ na oszczędność energii elektrycznej i        ekologiczny tryb pracy.                                                                                                                                                                        Schładzarka zapewnia wymagane wysokie bezpieczeństwo pracy, ponieważ podzielona jest na klika wewnętrznych obiegów chłodniczych, które ze sobą współpracują, a w razie awarii któregoś z nich wzajemnie się uzupełniają.

 

       Schładzarki glikolu znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i różnorakich procesach technologicznych. Urządzenia te są niezastąpione przy produkcji elementów z tworzyw sztucznych, podczas ich    obróbki termicznej i montażu gotowych podzespołów. Służą one do chłodzenia: wtryskarek, drążarek, obrabiarek, zgrzewarek, wydmuchiwarek do butelek, ponadto wykorzystywane są w procesach obróbki technicznej metali oraz w procesach galwanizowania. Schładzarki charakteryzują się wysoką niezawodnością pracy uzyskaną poprzez  wewnętrzny podział urządzenia na kilka obiegów chłodniczych, które w przypadku awarii jednego z nich wzajemnie się uzupełniają.

Ponadto zapewniają precyzję w utrzymaniu parametrów pracy. Poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów zapewnia  się utrzymanie wysokiej czystości obiegu chłodzonego, oraz pozwala na wyeliminowanie odkładania się kamienia w kanałach chłodzonych. W zakładach o dużej ilości urządzeń wymagających chłodzenia pozwalają na stworzenie centralnego, zamkniętego systemu chłodzenia. Istotną zaletą jest także możliwość wykorzystania ciepła odpadowego odbieranego z chłodzonych urządzeń na potrzeby ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej.

 

         Zastosowanie schładzarek glikolu w klimatyzacji średnich i dużych obiektów biurowych i użyteczności publicznej jak również w hotelach, restauracjach i obiektach sportowych umożliwia połączenie dwóch podstawowych funkcji, czyli grzania i chłodzenia uzdatnianego powietrza w celu jego osuszenia.
Kolejną zaletą jest możliwość jednoczesnej obsługi różnych typów odbiorników, jak np. chłodnice w centralach wentylacyjnych i wymienników typu fan-coi!. Odpowiednio dobrane: schładzarka glikolu i moduł hydrauliczny      zapewniają precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury znajdującego się w instalacji glikolu co umożliwia uzyskanie optymalnych parametrów klimatycznych w obsługiwanym obiekcie. Odpowiednio przystosowana schładzarka,               może w okresie zimowym realizować funkcję pompy ciepła jak również pracować w trybie odzysku chłodu z otoczenia (free cooling).

 

       Schładzarki glikolu znajdują szerokie zastosowanie w procesach technologicznych przy produkcji i rozlewie napojów. Urządzenia te są wykorzystywane m.in.: przy chłodzeniu koncentratów, podczas procesu pasteryzacji,            do schładzania magazynów półproduktów, do schładzania napojów przed butelkowaniem, do schładzania wydmuchiwarek butelek. Szeroki zakres zastosowania tych urządzeń w ramach jednego zakładu pozwala na   stworzenie ekonomicznego systemu centralnego chłodzenia, zasilanego jednym urządzeniem. System ten gwarantuje stabilną temperaturę w całym obiegu. Pozwala na skierowanie nadmiaru mocy chłodniczej w miejsce, gdzie występuje w danym momencie zwiększone zapotrzebowanie na chłód. Ze względu na swoją konstrukcję schładzarka zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność pracy całego systemu chłodniczego.

Pozwala także na odzyskanie ciepła odpadowego, które można wykorzystać do podgrzewania wody do mycia opakowań lub pojemników, jak również, w okresie zimowym, do ogrzewania pomieszczeń biurowych, magazynowych i innych.

 

       Zastosowanie schładzarek glikolu w zakładach przetwórstwa mięsnego daje możliwość uzyskania precyzyjnych parametrów temperaturowych i wilgotnościowych poszczególnych pomieszczeń chłodniczych. Ponadto eliminuje konieczność budowania instalacji bezpośredniego odparowania o dużym napełnieniu czynnikiem chłodniczym.          Daje możliwość odzysku ciepła odpadowego, jak rówineż w okresie zimowym odzyskania "zimna" z otoczenia i wprowadzenia go do instalacji. Układ ten jest wysoce niezawodny, ponieważ schładzarka podzielona jest na kilka wewnętrznych obiegów, które ze sobą współpracują a w razie awarii wzajemnie się uzupełniają. Duże oszczędności     można uzyskać podczas budowy zakładu, ponieważ jedna schładzarka z odpowiednio zaprojektowanym modułem hydraulicznym pozwala na zasilanie komór chłodniczych o różnych zakresach temperaturowych.

Natomiast w przypadku rozbudowy zakładu lub zwiększenia zapotrzebowania na moc chłodniczą w istniejącym zakładzie, układ glikolowy pozwala na prostą i tanią rozbudowę instalacji chłodniczej.

 

         Zastosowanie schładzarek wody i glikolu w przemyśle mleczarskim eliminuje konieczność budowy dużych maszynowni chłodniczych, które wymagają częstej obsługi, nadzoru oraz dużych ilości czynników chłodniczych.    Ponadto daje możliwość bardziej precyzyjnego utrzymania zadanych temperatur. Możliwe jest odzyskanie ciepła odpadowego jak również, poprzez zastosowanie odpowiedniego modułu hydraulicznego (pojemnościowego z wbudowanym akumulatorem chłodu), magazynowanie "zimna" w odpowiednich, korzystnych strefach energetycznych. Pozwala to w bezpieczny sposób na scentralizowanie systemu chłodzenia, co z kolei umożliwia dowolne transportowanie większej niż zakładana porcji "zimna" w miejsce, gdzie w danym momencie istnieje największe zapotrzebowanie.

Wysoki poziom bezpieczeństwa został zrealizowany poprzez podział na kilka wewnętrznych obiegów chłodniczych,   które ze sobą współpracują a w razie awarii wzajemnie się uzupełniają.

 

powrót

[Strona Główna] [Kontakt] [Oferta] [Schładzarki] [Komory chłodnicze] [Tunele mroźnicze] [Systemy wentylacji] [Instalacje samochodowe] [Serwis] [Urządzenia specjalne] [Dokumentacje] [Targi]