Schładzarki wody i glikolu serii

SCHWG 3,5-190 kW

OPIS ELEMENTÓW SCHŁADZARKI

1. Obudowa urządzenia, standardowo wykonana z blachy stalowej pokrytej alucynkiem i zewnętrzna powłoka proszkowa, zabezpieczona przed działaniemniekorzystnych warunków atmosferycznych, w kolorze RAL9006, dostępna rówież w wykonaniu wg palety kolorów RAL .Rama nośna o odpowiedniejkonstrukcji zapewnia stabilne posadowienie urządzenia, zamontowane w niej poduszki wibroizolacyjne gwarantują nie przenoszeniedrgań i wibracji, w miejscu pracy urządzenia. Obudowa urządzenia jest pokryta materiałem dźwiękochłonnym, ograniczającym emisje hałasu.

2. Wentylatory skraplaczy powietrznych - renomowanych firm światowych - dobrane do potrzeb Klienta, o różnej budowie i konstrukcji w wykonaniudla różnych parametrów głośności, są sterowane w sposób płynny.

3. Baterie skraplaczy powietrznych wykonane z wysokiej jakości materiałów Cu-AI (testowane ciśnieniowo), charakteryzują się wysoką sprawnościąoraz odpornością na zanieczyszczenia atmosferyczne ze względu na duży rozstaw lamel (3 mm).

4. W zależności od wielkości urządzenia stosujemy trzy podstawowe typy parowników: rurowe, płytowe i płaszczowo-rurowe typu suchego. W zależności od rodzaju zastosowania lub użytego medium chłodzonego stosujemy parowniki wykonane z różnych materiałów dostosowanedo wymaganych warunków pracy, ponadto w zależności od budowy urządzenia stosujemy parowniki o różnej ilości obiegów chłodniczych.

5. Zastosowana automatyka chłodnicza renomowanych firm światowych pozwala na precyzyjna regulacje, zabezpieczenie i utrzymanie           zakładanychwarunków pracy instalacji chłodniczej w różnych warunkach klimatycznych.

6. System automatyki elektrycznej oparty na programowalnym sterowniku zawierającym szereg łatwo dostępnych funkcji w różnych wersjach językowych,wyposażonym w czytelny wyświetlacz obrazujący prace urządzenia, przystosowany jest do współpracy z ogólnie dostępnymi centralnymi systemami monitoringu i rejestracji danych oraz punktów krytycznych. Sterownik w pełni realizuje funkcje pracy urządzenia sterując pracąpomp, wentylatorów skraplacza w sposób płynny, pracą sprężarek i regulacjami ich wydajności, na bieżąco dostosowując ilości stopni regulacji i wydajności do aktualnego zapotrzebowania na  chłód, jak również w sposób automatyczny steruje pracą elektronicznego zaworu rozprężnego.

7. Stosowane sprężarki chłodnicze, dobrane optymalnie do wielkości urządzenia: hermetyczne: tłokowe lub spiralne oraz pól-hermetyczne:           tłokowelub śrubowe, wyposażone są w zależności od konstrukcji i zastosowania urządzenia w odpowiednią liczbę stopni regulacji wydajności.Sprężarki renomowanych firm światowych charakteryzują się dużą sprawnością, trwałością, ograniczoną emisją hałasu oraz szczelnością.

8. Automatyka hydrauliczna, wykonana z materiałów dobranych do rodzaju mediów zapewnia właściwe warunki przepływu, gwarantując poprzezsystem filtracji czystość parownika lub skraplacza. Schładzarka jest standardowo wyposażona w wyprowadzone poza obudowę urządzeniazewnętrzne króćce przyłączeniowe oraz zawory odcinające. Na linii przepływu medium chłodzonego znajduje się czujnik przepływu cieczyzabezpieczający instalacje przed zanikiem lub spadkiem         przepływu.

9. Moduł hydrauliczny wewnętrzny lub zewnętrzny wykonany w wersji ciśnieniowej lub otwartej jest wyposażony w wysokiej jakości pompyobiegów wewnętrznego i zewnętrznego. Wielkość modułów dobierana jest indywidualnie dla potrzeb danego zastosowania.

10. Pulpit sterujący wbudowanym panelem sterującym (kontrolerem) - zarządzającym pracą sterownika, umieszczony na płycie czołowejurządzenia jest łatwo dostępny dla użytkownika, umożliwia kontrole stanu i parametrów pracy urządzenia oraz informuje o ewentualnych stanachalarmowych.

11. Wyłącznik główny znajduje się w widocznym miejscu na płycie czołowej urządzenia.

WYMIARY SCHŁADZAREK

Wymiary

długość

szerokość

wysokość

długość

szerokość

wysokość

typ

a

b

c

a1

transport

b1

transport

c1

transport

SCHWG 3,5 - 28,5

1500

750

1530

1700

950

1780

SCHWG 34,0 - 46,0

2000

1000

1530

2200

1200

1780

SCHWG 60,0 - 90,0

2400

1400

1530

2600

1600

1780

SCHWG 110,0 - 150,0

2800

1400

1830

3000

1600

2080

SCHWG 180,0 - 190,0

3200

1400

1830

3400

1600

3600

PARAMETRY TECHNICZNE SCHŁADZARKI

MODEL

SCHW/SCHWG

j.m.

PARAMETRY

SCHWG

 

3,50

5,50

7,00

10,0 0

12,0 0

21,5 0

28,5 0

34,0 0

46,0 0

60,0 0

68,0 0

76,0 0

90,0 0

110, 0 0

150, 0 0

180, 0 0

190, 0 0

MOC CHŁODNICZA

[kW]

ts= 40 oC

to=2 o C

R40 4 A

3,00

5,54

7,98

11,3 8

12,0 0

24,4 0

29,4 6

36,0 0

50,4 8

64,3 4

73,8 6

83,3 4

90,0 0

110, 8 4

147, 6 8

177, 4 0

193, 2 0

POBÓR MOCY PRZEZ SPRĘŻARKĘ

[kW]

ts= 40 oC

to=2 o C

R40 4 A

1,00

1,70

2,50

3,50

3,80

6,90

8,00

9,80

13,8 0

18,2 0

21,0 0

23,5 0

27,0 0

31,8 0

42,4 0

48,4 0

54,6 0

MOC PRZYŁĄCZENIOWA

[kW]

 

1,10

1,92

2,72

4,08

4,35

8,39

10,7 9

12,5 9

16,6 3

21,5 3

25,9 3

28,4 8

31,9 8

37,3 8

48,6 7

55,8 7

62,8 7

NOMINALNY PRZEPŁYW WODY

m3/ h

 

0,58

0,95

1,20

1,70

2,10

3,70

4,90

5,80

7,90

10,3 0

11,7 0

13,0 0

15,5 0

18,9 0

25,4 0

30,1 0

32,7 0

OPORY HYDRAUL. WYMIEN. DLA WODY

kPa

 

13,0 0

18,0 0

25,0 0

27,8 0

28,2 0

23,7 0

21.0 0

27,0 0

30,0 0

23,6 0

21,0 0

30,0 0

30,0 0

27,0 0

30,0 0

32,0 0

35,0 0

Ze skraplaczem wewnętrznym

DLUGOŚĆ

mm

 

1500,00

2000,00

2400,00

2800,00

3200,00

SZEROKOŚĆ

mm

 

750,00

1000,00

1400,00

1400,00

1400,00

WYSOKOŚĆ

mm

 

1530,00

1530,00

1530,00

1830,00

1830,00

WAGA NETTO BEZ NAPEŁNIENIA

kg

 

78,0 0

79,0 0

82,0 0

134, 0 0

156, 0 0

263, 0 0

275, 0 0

317, 0 0

410, 0 0

398, 0 0

407, 0 0

605, 0 0

633, 0 0

854, 0 0

974, 0 0

1130 , 0 0

1210 , 0 0

KRÓĆCE PRZYŁĄĆZENIOWE

cale

 

3/4

3/4

1

1

1,1/ 4

1,1/ 4

1,1/2

1,1/ 2

1,1/ 2

2

2

2

2,1/2

2,1/2

3

3

3

SPADEK PRZEPŁYWU NOMINALNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI GLIKOLU W WODZIE

Glikol etylenowy [% zawartości]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Współczynnik korekcyjny

1,00

0,99

0,98

0,97

0,96

0,94

TABELA KOREKCYJNA NOMINALNEJ WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY OTOCZENIA

Temperatura cieczy na wyjściu [oC]

-5

0

5

7

10

12

Współczynnik korekcyjny

0,63

0,77

0,93

1,00

1,10

0,94

Na zlecenie projektujemy i wykonujemy urządzenia również o innych parametrach niż podane w tabelach.

Powyższe dotyczy ilości obiegów chłodniczych, zakresów temperatur cieczy chłodzonych i ich rodzajów, warunków klimatycznych otoczenia, parametrów przyłączeniowych sieci energetycznej. Urządzenia te mogą być wyposażone w zewnętrzny lub wewnętrzny moduł hydrauliczny ciśnieniowy lub otwarty zawierający 1 lub więcej pomp obiegu zewnętrznego. Schładzarki mogą być wyposażone w 1 lub więcej obiegów pierwotnych (freonowych). Wtórne obiegi chłodnicze (glikol lub woda), mogą być ciśnieniowe lub otwarte, wykonane w różnych wariantach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
Wszystkie produkowane schładzarki standardowo są wposażane w skraplacze powietrzne, jako opcja urządzenia są dostępne w wersji ze skrapIaczem wodnym lub powietrzno-wyparnym.
Na życzenie schładzarki mogą zostać rozbudowane o moduł odzysku ciepła.

MODUŁY HYDRAULICZNE

WYBRANE ZDJĘCIA

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Przy kierowaniu zapytania należy podać następujące informacje:

1. planowany rodzaj instalacji zasilanej przez moduł

2. przewidywana ilość obiegów zewnętrznych

3. przewidywana ilość pomp

4. pojemność układu (planowana ilość glikolu w obiegu)

5. opory przepływu

6. zakres temperatur dla pracy układu

7. zakładane ciśnienie w instalacji

8. inne...

Zapytania można kierować na adres: info@thermolux.pl

 

[Strona Główna] [Kontakt] [Oferta] [Schładzarki] [Komory chłodnicze] [Tunele mroźnicze] [Systemy wentylacji] [Instalacje samochodowe] [Serwis] [Urządzenia specjalne] [Dokumentacje] [Targi]